– Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng.

Thông tin tài khoản:

CÔNG TNHH DẤU ẤN THỜI TRANG

Số TK  : 1940209004605

Tại Ngân hàng : Ngân hàng Agribank chi nhánh Hiệp Phước, TP.HCM